Examencommissie: de vakfiches onder de loep

vakfiches lezen

Wanneer je een traject via examencommissie aflegt moet je altijd goed rekening houden met de vakfiches die voor elke richting anders zijn. Wat moet je dan juist kennen?
Een tijdje geleden kwam het bij onze blog “Vijf belangrijke vragen over de examencommissie” kort al eens aan bod. Vandaag gaan we hier iets dieper op in.

Op de website van examencommissie kan je per af te leggen vak een vakfiche terugvinden. Deze is telkens gebaseerd op de eindtermen die opgelegd worden vanuit het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Belangrijk om te weten is dat deze vakfiches per kalenderjaar opgesteld zijn en niet per schooljaar. Dat wil zeggen dat als je examen aflegt in december 2021, je je moet baseren op een andere vakfiche, dan wanneer je examen aflegt in januari 2022. In de praktijk blijven deze uiteraard gelijkaardig, maar je moet toch steeds opletten voor aanpassingen in de leerstof of eventuele nieuwe opdrachten.

De vakfiches worden telkens op dezelfde manier opgebouwd. We overlopen de belangrijkste zaken.

Wat moet je leren?

Dit is uiteraard het belangrijkste deel. Hierin krijg je een overzicht van alle leerstof die beheerst moet worden voor een bepaald vak. Bij het deel ‘Wat moet je kennen?’ wordt steeds benoemd welke theorie je moet studeren. Bij het deel ‘Wat moet je kunnen?’ geeft men aan wat ze precies van jou verwachten. Het gaat hier dus vooral over de theorie kunnen omzetten in de praktijk.

Het is dus belangrijk dit als leidraad te gebruiken bij het studeren, zodat je zeker niets over het hoofd ziet.

Welke opdracht moet je uitvoeren?

Als je voor een examen ingeschreven bent, moet je altijd te controleren of je een extra opdracht moet uitvoeren. Dit kan een literatuuropdracht zijn, een onderzoeksopdracht… Het is belangrijk deze opdrachten tot een goed einde te brengen, aangezien ze meetellen voor het uiteindelijke resultaat, soms zelfs tot 12% van het eindresultaat.

Welke bijlagen heb je nodig?

Op diezelfde pagina kan je ook alle extra documenten vinden die je nodig hebt om je optimaal voor te bereiden op het examen. Hier vind je - indien dit van toepassing is voor dat examen - het formularium terug dat je ook op je examen mag gebruiken (bijvoorbeeld bij wiskunde), maar ook de eventuele teksten die je nodig hebt voor een uit te voeren literatuuropdracht.

Hoe verloopt het examen?

Hier krijg je alle praktische info over jouw geplande examen. Eerst en vooral kan je hier terugvinden hoeveel tijd je krijgt voor het afleggen van jouw examen. Ook leggen ze hier uit welk soort examen je precies moet afleggen. Voor schriftelijke examens kan dit bijvoorbeeld een volledig digitaal examen zijn, maar ook een gemengd examen (zowel een digitaal & schriftelijk deel) of een volledig schriftelijk examen. (Let op: digitaal wil niet zeggen dat het vanop afstand gebeurt, alle examens gaat opnieuw op locatie in Brussel door.) Leg je een mondeling examen af? Dan vind je onder andere info over de voorbereidingstijd terug. Ook als je een praktijkexamen aflegt, kan je hier alle nodige info terugvinden.

Hoe beoordelen we het examen?

Onder dit puntje wordt uitgelegd hoe open en gesloten vragen beoordeeld worden en aan welke criteria jouw antwoorden moeten voldoen. Het gebruik van juiste symbolen, de structuur van je antwoord… zijn allemaal zaken die meespelen.
Hier staat ook de puntenverdeling van de verschillende te kennen domeinen & onderdelen aangegeven. Zo kan je duidelijk zien aan welke delen je toch best wat meer tijd besteedt.

Met welk materiaal bereid je je voor?

Dit is steeds het laatste puntje van de vakfiche. Zoals in vorige blogs reeds aangegeven, voorziet de examencommissie zelf geen materiaal voor hun studenten. Wat ze wel steeds doen, is suggesties geven over het materiaal waarmee je je zou kunnen voorbereiden.
Daarna moet je zelf op zoek naar het nodige materiaal om je optimaal voor te bereiden.

Lijkt dit alles toch wel veel werk en zie je door het bos de bomen niet meer? Als wij jouw traject begeleiden, voorzien wij al het nodige materiaal, afgestemd op de recentste vakfiches. Voor meer info kan je altijd contact opnemen met ons kantoor via 056 29 80 70 of via mail naar info@re-mind.be.

Veel succes!