Help! Mijn kind heeft dyslexie

dyslexie

Toch wel lastig hé, de bewegende tekst in bovenstaande header proberen te lezen? Voor iemand die dyslexie heeft, kan het zijn dat elke tekst op deze manier wordt gelezen, maar anderen ondervinden dan weer andere moeilijkheden. Maar liefst 5 tot 10% van de schoolgaande jeugd krijgt met deze leerstoornis te maken en worstelt hierdoor elke dag met lezen, spellen en schrijven. Wat is dyslexie precies, hoe kan je de stoornis herkennen bij je kind en wat kan je eraan doen?

Dyslexie betekent letterlijk dat kinderen, maar ook jongeren, moeilijkheden ondervinden bij lezen en/of spellen omdat er problemen optreden bij het verwerken van het schriftbeelden naar de taalklanken. Ondanks de vele oefening blijft het moeilijk om letters naar klanken om te zetten en omgekeerd. Aangezien deskundigen beweren dat dyslexie is aangeboren en ook vaak erfelijk is, verdwijnen de problemen nooit helemaal en wordt het daarom een leerstoornis genoemd.

Heb je een vermoeden dat je kind dyslexie heeft? Waarop kan je dan extra letten?

Er zijn enkele signalen waarop je kan letten: je kind leest trager dan normale lezers omdat het lang moet nadenken over de koppeling tussen het letterteken en de klank. Dit valt vooral op bij luidop lezen. Daarnaast worden er veel spellingsfouten gemaakt of wordt er onleesbaar of met veel doorhalingen geschreven. Iemand met dyslexie heeft ook soms last met geheugentaken, foutloos overschrijven van het bord of met verbanden waarin geen logica te vinden is. De graad en de ernst van de stoornis verschilt van kind tot kind en niet iedereen ondervindt exact dezelfde problemen.

Let wel op, niet elk kind dat moeite heeft met lezen of schrijven heeft ook dyslexie. Aan dyslexie zijn drie criteria verbonden: er moet een ernstige achterstand zijn, het probleem is hardnekkig en blijft bestaan, ook na oefening en andere problemen mogen de vastgestelde achterstand niet verklaren.

En is er dan echt niks dat we eraan kunnen doen?

Geen paniek, mits inzet en geduld kan er na oefening verbetering merkbaar zijn. Belangrijk is dat het kind lezen niet als een taak ziet, maar er wel plezier aan beleefd en begrijpt waarom het zo nuttig is. Gelukkig zijn er verschillende instanties die dyslecten en hun ouders ondersteunen. Zo is er een attestering mogelijk waardoor op school ook rekening wordt gehouden met de leerstoornis.

Samen met bijvoorbeeld een logopedist kunnen er specifieke oefeningen worden gemaakt om de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren, de beperking te verminderen en om te leren omgaan met de beperking. Daarnaast bestaan er ook verschillende softwareprogramma’s die dyslecten op een praktische manier ondersteunen bij lezen, schrijven, begrijpen en studeren.

De aanpak van dyslexie is in ieder geval belangrijk omdat het niet alleen op school en in de klas belemmerend werkt, maar omdat het ook sociaal-emotionele problemen met zich kan meebrengen. Dyslexie kan de eigenwaarde ondermijnen, leiden tot frustraties of motivatieproblemen veroorzaken.

Dyslexie is maar één van de leerstoornissen of leerproblemen waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen. Soms sta je als ouder met je rug tegen de muur en weet je niet hoe je je kind kan helpen. Daarom bieden wij vanuit ons luik educatie ondersteuning aan, organiseren we infoavonden waarop je kan ontdekken hoe jij je kind kan helpen, maar werken we ook aan een aanpak die werkt in samenspraak met de school. Enkel door samen te werken kunnen we een optimale ondersteuning bieden.

Wil je graag wat meer informatie over deze of andere leerstoornissen? Ben je geïnteresseerd in een van onze infoavonden of vermoed je dat je kind dyslexie heeft en wil je graag weten welke stappen je kan zetten en waar je terecht kan? Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.