Hoe zinvol is huiswerk?

Hoe zinvol is huiswerk?

Heel wat middelbare scholieren puffen en blazen wanneer ze na een lange dag op school nog huiswerk moeten maken. Tegen hun zin nemen ze bij thuiskomst plaats aan hun bureau om er terug in te vliegen. Nu en dan wakkert het debat terug op in de media over de zin of onzin van huiswerk. Moet huiswerk in ons onderwijssysteem worden afgeschaft, of heeft het toch een nut?

Het Finse schoolsysteem voorziet geen huiswerk voor hun leerlingen en scoort goed op de internationale ranglijsten die peilen naar het onderwijsniveau. Hun onderwijssysteem bouwt op het idee dat jongeren in een overgangsfase zitten en naast school ook nog tijd nodig hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling. De druk die deze ontwikkeling met zich meebrengt is ook onmiddellijk de reden waarom jongeren pas vanaf 16 jaar toetsen krijgen. De prestatiedruk wordt tegengegaan.

Minder huiswerk betekent dat jongeren meer autonomie en vrijheid krijgen. Maar kunnen ze wel goed omgaan met deze autonomie? Is het niet net belangrijk dat er aan de hand van huiswerk structuur wordt aangeboden, een soort van leidraad? Huiswerk stimuleert net de autonomie en het proces om stap voor stap eigen keuzes te leren maken. Door te experimenteren met pauzes, studieaanpak, wel of geen gsm in de buurt en door verschillende studieruimtes uit te proberen is huiswerk een leerproces. Jongeren reflecteren achteraf over hun keuzes en groeien in zelfstandigheid.

Huiswerk kan zinvol zijn als er geëxperimenteerd wordt met lees-en onthoudtechnieken of wanneer jongeren zelf het onderwerp kunnen kiezen. Huiswerk leert hen keuzes te maken die bij hen passen en meer inzicht te krijgen in hoe ze vakinhoud kunnen begrijpen. Op die manier weten ze beter hoe ze moeten studeren voor een toets.

Volgens Martin Valcke, professor psychologie en pedagogie aan de UGent, is huiswerk pas zinvol als de leerkracht achteraf directe feedback kan geven. Iets wat nu vaak niet mogelijk is. Daarnaast mag huiswerk enkel bestaan uit het inoefenen van inhouden die ze al beheersen. Hierbij speelt ook differentiatie een belangrijke rol: geef niet elke leerling dezelfde taak, want niet iedereen bereikt het zelfde leerdoel op hetzelfde moment.

Het is al lang de vraag niet meer of we al dan niet huiswerk moeten geven. Het is de inhoud en de soort opdracht die bepalend is. Zelfstandig worden begint op school en wordt thuis verder gezet met het juiste soort huiswerk. Toch is het niet voor elke leerling vanzelfsprekend om dit te doen. Zeker voor zij die net uit de lagere school komen is het een enorme uitdaging. Wie daar nood aan geeft kan hier via studiebegeleiding in groeien.

Vragen over huiswerk? Op zoek naar iemand die met jou aan de slag kan om een weg te vinden in al het huiswerk? Stuur ons een berichtje of bel ons op 056 29 80 70.