Let op voor deze wijzigingen in 2020

Examencommissie

Volg jij momenteel een traject 3de graad bij de Examencommissie om een diploma secundair onderwijs te behalen? Dan check je maar beter even de nieuwe vakfiches voor 2020. Zoals elk jaar zijn er hier en daar wat kleine wijzingen mogelijk in de te kennen leerstof, maar deze keer is het ook belangrijk aandacht te besteden aan de onderzoeksopdrachten en de vakken aan zich. Hieronder lijsten we de belangrijkste wijzigingen voor je op.

Aso | onderzoeksopdrachten  

  • Alle aso richtingen

De onderzoeksopdracht bij het vak geschiedenis wijzigt vanaf 1 januari voor alle aso richtingen. De opdracht waarbij je een brief stuurt naar een museum wordt vervangen door een literatuuropdracht. Hiervoor moet je max. twee artikels lezen over een historisch thema (terug te vinden op het EC-platform). Op het examen krijg je enkele vragen over het artikel/de artikels en de leerinhouden die aansluiten bij het thema. De periode waarin je examen aflegt, bepaalt welke artikels je moet lezen. Deze opdracht telt mee voor 12% van het examen.

  • Wetenschapsrichtingen

De onderzoeksopdracht bij wiskunde 2 rond de stelling van Da Vinci wordt vervangen door een onderzoek met de OVUR methode om het verband tussen je schoenmaat en lengte te bepalen. Deze taak telt nog steeds mee voor 10%. Daarnaast verdwijnt de opdracht voor fysica, maar komt er wel een taak bij het vak biologie. Hierbij voer je aan de hand van de OVUR methode een onderzoek naar de invloed van het enzym amylase bij de dissimilatie van zetmeel. Ook deze taak staat op 10% van het eindtotaal.

Tso | vakken

  • Sociale en technische wetenschappen & LO en sport

Het vak toegepaste natuurwetenschappen met aparte examens voor chemie, biologie en fysica wordt vervangen door het vak natuurwetenschappen met één examen. Heb je alle examens toegepaste natuurwetenschappen al succesvol afgelegd, dan hoef je het nieuwe vak niet af te leggen. In elk ander geval wel.

  • Onthaal en public relations

De vakken gesprektechnieken, onthaal en PR (a-vakken) en projecten (b-vak) worden vervangen door één vak: communicatie en public relations (a-vak). Heb je deze vakken dit jaar of in het verleden al succesvol afgelegd, dan hoef je het nieuwe vak niet af te leggen. In elk ander geval wel.

Tso & kso | biologie & natuurwetenschappen.

In de kso richtingen beeldende vorming en muziek en tso richtingen fotografie, handel, secretariaat talen en onthaal en public relations wordt er in 2020 een nieuw b-vak toegevoegd: biologie. Het vak natuurwetenschappen (b-vak) valt weg in de richtingen: fotografie, beeldende vorming en muziek.

Bekijk bij het inplannen van je examens goed wanneer je welk examen aflegt en welke vakfiche hierbij van toepassing is. Lees deze telkens goed door, zodat je niet voor verrassingen komt te staan omtrekt vakinhoud, examenduur, onderzoeksopdrachten… Heb je nog vragen bij deze wijzigingen of wil je graag advies over hoe je je traject het beste plant? Vul het contactformulier even in en we helpen je graag op weg.