Studiebegeleiding @ home

opleiding studiebegeleiding

Vorige week woensdag zat onze presentatieruimte goed vol voor de infosessie studiebegeleiding @ home. Tijdens deze presentatie deelde Matthias heel wat tips & tricks over hoe je als ouder deel kan uitmaken van het studietraject van je kinderen. De aanpak & methodiek die we in Re-Mind hanteren werd uit de doeken gedaan, zodat de ouders weten wat ze kunnen verwachten van traject studiecoaching en hoe ze thuis verder kunnen bouwen op de sessies. Kon je er niet bij zijn? Geen paniek: hieronder geven we nog een aantal van de krachtlijnen mee.

De ruggengraat van het systeem is de S.M.A.R.T.-planning. Dit letterwoord staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Door de vaste studiemomenten in de week op deze manier in te plannen, wordt er gerichter, actiever en rendabeler gewerkt dan wanneer er geen duidelijke doelstellingen worden geformuleerd. Denk maar eens aan het verschil tussen een uurtje fitness en een uurtje personal coaching.

Een tweede belangrijk element is het idee dat studeren een actief proces is. Dit betekent dat passievere handelingen zoals ‘gewoon’ lezen en overschrijven uit den boze zijn. Deze zorgen voor een laag leerrendement en zijn bovendien enorm saai en demotiverend. Actief studeren betekent jezelf testen en uitdagen terwijl je werkt door bijvoorbeeld lege schema’s te maken, zelftoetsing of de waarom?-methode. 

Tenslotte is het belangrijk om zoveel mogelijk transparantie te verkrijgen. Door doelen te stellen met een bepaalde output kan er gemakkelijk worden gecheckt of de planningen worden gevolgd of niet. Die check gebeurt op een manier waarvan zowel de ouders als de studenten de afspraken van kennen, waardoor conflicten kunnen worden vermeden.

Heb je na het lezen van deze puntjes honger naar meer? Hou dan zeker onze website en social media in het oog voor de volgende sessie of onze andere opleidingen voor ouders. Heb je een persoonlijke vraag of meer studiecoaching nodig? Mail dan naar eva@re-mind.be of bel in via 056/29.80.70